Skip to content

Portfolio

ENGLISH TO UKRAINIAN

Safety, Accident analysis

During a concrete pumping operation at a customer construction site, a concrete base structure, on which one of the stabiliser legs was positioned, ruptured.Під час перекачування бетону на будівельному майданчику замовника зруйнувалась бетонна плита основи, на якій були розташовані опори вантажівки.
The pumping truck, operating a 52-meter line, moved forward and struck the area at the top of the scaffold where three construction workers were working.Автомобільна насосна установка з 52-метровою стрілою посунулась вперед і вдарила ділянку у верхній частині підмостків, де працювали три будівельника.
One of those site construction workers was hospitalised.Одного з цих будівельників було госпіталізовано.
A guidance document “Golden Rules in concrete pumping“ is available which covers the key elements about setting up for work.У документі «Золоті правила перекачування бетону» наведені основні рекомендації щодо підготовки до виконання робіт.
– Ensure the safety inspection of the base which the stabiliser legs will be based on are adequate for the task.– Контроль виконання вимог техніки безпеки щодо основи, на яку встановлюватимуться опори, має відповідати поточним умовам.
Remember: Soil conditions may change rapidly during heavy rainfall.Увага! Під час сильної зливи стан ґрунту може швидко змінюватись.
– To increase the support surface additional timber blocks may be needed to be used to support the stabilizer base area– Для збільшення площі опорної поверхні з метою стабілізації обладнання може виникнути потреба у використанні дерев’яних блоків.
– As a follow on from this incident, each company involved in such work are asked to review the safety training provided for pump operators, around the areas of:– Після цього нещасного випадку всі компанії, які виконують подібні роботи, отримали прохання переглянути інструктажі з техніки безпеки для операторів насосних установок стосовно наступних питань:
o The identification and assessment of areas to be used to base and support the stabiliser legso визначення й оцінювання ділянок, які мають використовуватись як основи для опор обладнання;
o Ensuring that the area around the concrete delivery is restricted and the number of people working there is kept to a minimum.o забезпечення обмеження доступу на ділянку, куди має поступати бетон, та максимальне скорочення чисельності осіб, які на ній працюють.